Κατηγορίες
Δραστηριότητες Νέα

Αναστολή λειτουργίας του ΝΟΗΣΙΣ από 30/10/2020

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, το ΝΟΗΣΙΣ από τις 30/10/2020 αναστέλλει τις δραστηριότητές του (αίθουσες προβολής, Μουσείο Τεχνολογίας και εκθεσιακοί χώροι, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ) και παραμένει κλειστό για το κοινό.

Ο φορέας, με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία, ακολουθεί τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπισή της και αν χρειαστεί θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Δημοσιεύτηκε 30 Οκτωβρίου, 2020