Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση “Γραμματειακή/Διοικητική Υποστήριξη”

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση “Γραμματειακή/Διοικητική Υποστήριξη”.

Πρόκειται για θέση έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με κωδικό «ΓΡΑΜΜ2024».

Υποψήφιος/Υποψήφια που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να την υποβάλει εγγράφως στο ΚΔΕΜΤ (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protokollo@noesis.edu.gr, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και μέχρι τις 5/6/2024.

Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης και τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

 

 

Δημοσιεύτηκε 29 Μαΐου, 2024