Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για θέσεις πλήρους απασχόλησης Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις πλήρους απασχόλησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων.

Για την απόφασή ΔΣ πατήστε εδώ.

Ακολουθούν τα πρακτικά αξιολόγησης των θέσεων:
01- Βοηθός συντονιστής (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός Θέσης: Βοηθός Συντονιστής 2023.
Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ.

02 – Βοηθός Ταμίας (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Ταμίας 2023.
Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ.

03 – Βοηθός Πλανηταρίου (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Πλανηταρίου 2023.
Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ.

04 – Βοηθός Επικοινωνίας (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Επικοινωνίας 2023.
Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ.

05 – Βοηθός Τεχνίτης Εκθέσεων (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Τεχνίτης Εκθέσεων 2023.
Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ.

06 – Χειριστής Προσομοιωτή (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Χειριστής Προσομοιωτή 2023.
Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 21 Δεκεμβρίου, 2023