Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση “Στέλεχος Μουσειακής Εμπειρίας”

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση εργασίας “Στέλεχος Μουσειακής Εμπειρίας”

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να την υποβάλει όπως αναγράφεται στην Προκήρυξη της θέσης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και μέχρι τις 5/4/2024.

Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης και τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 29 Μαρτίου, 2024