Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα πρόσκλησης για την δημιουργία βίνετο για το έργο “Μία νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Τεχνολογικός Φορέας, κατ’ άρθρο 13Α Ν. 4310/2014, εξ αυτού δε του λόγου υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν. 4957/2022, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα για την ανάθεση του έργου: Δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» με κωδικό MIS 5011051 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», υποέργο 1 «Διοίκηση, συντονισμός και διαχείριση πράξης».

Δείτε την απόφαση του Δ.Σ. του ΚΔΕΜΤ εδώ.

Λογοτυπο ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε 19 Μαΐου, 2023