Κατηγορίες
Νέα

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΝΟΗΣΙΣ και ΑΠΘ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΝΟΗΣΙΣ την Τρίτη 5 Απριλίου 2022. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ, Μιχαήλ Σιγάλας.

Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, παρουσία του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ, Καθηγητή Ανδρέα Γιαννακουδάκη, και του Γενικού Διευθυντή του ΝΟΗΣΙΣ, Θανάση Κοντονικολάου.

Στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων είναι, μεταξύ άλλων, η πρακτική άσκηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του ΑΠΘ στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ, η συνεργασία σε θέματα έρευνας, διάχυσης και επικοινωνίας της επιστήμης και των εξελίξεων της τεχνολογίας, η παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την έρευνα, την επιστημονική τεκμηρίωση, και την επικοινωνία της επιστήμης σε πολιτιστικές δομές και στο ευρύ κοινό, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και δράσεων που αφορούν σε καινοτόμες τεχνολογίες, ψηφιακές εφαρμογές, start up εταιρείες κ.ά.

Επίσης, προβλέπεται η συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ στις δραστηριότητες του Γραφείου ESERO (European Space Education Resource Office) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA-European Space Agency) στην Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του Διαστήματος στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, δήλωσε «Ενισχύουμε τη συνεργασία των δύο φορέων η οποία υφίσταται και είναι άριστη εδώ και αρκετά χρόνια. Άλλωστε, οι δεσμοί των δύο φορέων είναι ισχυροί, καθώς επανειλημμένα διακεκριμένα ακαδημαϊκά πρόσωπα του ΑΠΘ έχουν διατελέσει Πρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΗΣΙΣ» και υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μας με το ΝΟΗΣΙΣ δείχνει, για άλλη μία φορά, την εξωστρέφεια του ΑΠΘ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΟΗΣΙΣ, Καθηγητής του ΑΠΘ Μιχαήλ Σιγάλας, δήλωσε «Σήμερα επισφραγίζουμε μια συνεργασία πολλών ετών, μεταξύ του ΑΠΘ και του ΝΟΗΣΙΣ. Πρόκειται για δύο φορείς που έχουν, εκτός των άλλων, κοινό προσανατολισμό τον επιστημονικό εγγραμματισμό τον πολιτών και κυρίως της νεολαίας. Προσωπικά, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ εκπροσωπώ και τους δύο φορείς με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

 

Δημοσιεύτηκε 6 Απριλίου, 2022