Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – «ΝΟΗΣΙΣ» το οποίο βρίσκεται στο 6ο χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα […]