Κατηγορίες
Δραστηριότητες Νέα

Διαδικτυακή επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ 12.5.2022

Το ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία με τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα, και το διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία” διοργάνωσε μια διαδικτυακή επίσκεψη για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του τμήματος, απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων και για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του μαθήματος «Μη τυπικά Διδακτικά-Μαθησιακά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία».

Τη δραστηριότητα παρακολούθησαν και διδάσκοντες του συγκεκριμένου μαθήματος. Η διαδικτυακή επίσκεψη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, τις οποίες πραγματοποιεί το ΠΜΣ με σκοπό να εμπλουτίσει τις μαθησιακές εμπειρίες των φοιτητριών/-τών.

Από την πλευρά του, ο φορέας ανταποκρίθηκε θετικά, όπως και στο παρελθόν, σε πρωτοβουλίες που διευρύνουν τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους σκοπούς και τις δράσεις του.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, μέσω της πλατφόρμας zoom, οι φοιτητές γνώρισαν με τη βοήθεια στελεχών του φορέα τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας στο ΝΟΗΣΙΣ. Στη συνέχεια, συζήτησαν μαζί τους τις εμπειρίες, που αποκομίζουν οι μαθητές στη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων στον φορέα όπως και τις δυνατότητες για μάθηση, οι οποίες μπορεί να αναδειχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Στο δεύτερο μέρος της σύνδεσης/επίσκεψης, οι φοιτήτριες/-ες συνδέθηκαν με τα κινητά τους στη διαδραστική παρουσίαση Space quiz, η οποία προβάλλεται στο ΝΟΗΣΙΣ για μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου. Η παρουσίαση τους οδήγησε σε ένα ταξίδι από τη Γη στο Σύμπαν, κατά τη διάρκεια του οποίου απάντησαν σε ερωτήματα βρίσκοντας απαντήσεις μέσα από επεξηγηματικά video.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των φοιτητών, διδασκόντων και στελεχών του ΝΟΗΣΙΣ με θέμα το σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων από φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως το ΝΟΗΣΙΣ, για τους εκπαιδευτικούς.

 

Δημοσιεύτηκε 16 Μαΐου, 2022