Δωρεές – Χορηγίες

Δωρεές
Γίνε δωρητής του ΝΟΗΣΙΣ

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλεις έμπρακτα στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων, στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Παράλληλα, συμμετέχεις στην λίστα των δωρητών του ΝΟΗΣΙΣ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Συμπλήρωσε την επισυναπτόμενη φόρμα και το χρηματικό ποσό που επιθυμείς και βοήθησε κι εσύ στην περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του Ιδρύματος.

Χορηγίες
Ο θεσμός της χορηγίας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του ΝΟΗΣΙΣ αποτελεί μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησής του. Το Ίδρυμα διαθέτει πληθώρα δράσεων για συνεργασία μέσω χορηγίας με αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη προς τους χορηγούς.

Πληροφορίες:
Κλαίρη Γρηγορούδη,
τηλ. 2310 483 000, εσωτ.: 126 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9.00-15.00)
Email: grigoroudi@noesis.edu.gr

Το ΝΟΗΣΙΣ ευχαριστεί τους χορηγούς του φορέα που, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του το 2004 τον περιβάλλουν με την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους και τον στηρίζουν στο  πολύπλευρο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό του έργο.

Για τον κατάλογο των χορηγών 2006-2022 του ΝΟΗΣΙΣ πατήστε εδώ.

22
33