Κατηγορίες
Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νέα

Έργο: Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς

Το ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τη δημιουργία «Εικονικού Μουσείου Βιομηχανικής Κληρονομιάς».

Ευθυγραμμισμένο με την αποστολή και τους στόχους του ΝΟΗΣΙΣ να εξοικειώσει το κοινό με τις θετικές επιστήμες και τις τεχνολογικές εξελίξεις, το εικονικό αυτό μουσείο προσδοκά να εμπνεύσει ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό να εξερευνήσουν διαφορετικές πτυχές της βιομηχανικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του έργου, ψηφιοποιούνται και τεκμηριώνονται 1.500 αντικείμενα της συλλογής του ΝΟΗΣΙΣ, τα οποία θα αποτελέσουν τη συλλογή του μουσείου, όπου οι επισκέπτες θα «εισέρχονται» σε ένα εικονικό περιβάλλον και θα περιηγούνται στα εκθέματα. Μέρος της συλλογής θα απεικονιστεί σε μοντέλο 360 μοιρών και άλλα δέκα αντικείμενα θα μοντελοποιηθούν σε τρισδιάστατη μορφή. Συγχρόνως, τα εκθέματα θα είναι εμπλουτισμένα με μεταδεδομένα, ακολουθώντας τα κατάλληλα διεθνή, συμβατά με τους θησαυρούς του ΕΚΤ και της Europeana, πρότυπα τεκμηρίωσης. Το Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης πλατφόρμας MuseumPlus.

Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, αναπτύσσονται παράλληλα μία σειρά ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών που στοχεύουν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του κοινού με το μουσείο, τόσο στον ψηφιακό όσο και στον φυσικό χώρο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα παρουσιαστούν: Μία εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης εμβυθιστικής εμπειρίας για τους εικονικούς επισκέπτες, μία εφαρμογή ξενάγησης επαυξημένης πραγματικότητας (mobile app), που επιτρέπει στους επισκέπτες του φυσικού χώρου του μουσείου να εμβαθύνουν στη σημασία και το περιεχόμενο των εκθεμάτων, μέσω ενός πλούσιου πολυμεσικού και πολυαισθητηριακού υλικού, ψηφιακά ερμηνευτικά εκθέματα εντός του φυσικού εκθεσιακού χώρου, με στόχο την άμεση διάδραση των επισκεπτών και μία διαδραστική εγκατάσταση πλοήγησης σε υβριδικούς χώρους, διαμορφώνοντας μία πολυμεσική εμπειρία κατά την οποία οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν στο μουσείο συγχρόνως στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Τέλος, σε συνέχεια της μακράς πορείας του ΝΟΗΣΙΣ στον χώρο της εκπαίδευσης, σχεδιάζονται μία πρωτότυπη ψηφιακή εκπαιδευτική μουσειοσκευή, με στόχο μαθητές και εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη βιομηχανική κληρονομιά και τις πολλαπλές πτυχές της μέσα από μια διαδραστική και συμμετοχική διαδικασία μάθησης. Για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές, έχουν επιλεγεί τρεις θεματικές περιοχές καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα του αντικειμένου των εκθεμάτων του: Ενέργεια, επικοινωνίες και περιβάλλον διαμορφώνουν το αφηγηματικό νήμα για τρεις ξεχωριστές εκπαιδευτικές εφαρμογές-παιχνίδια που αποτελούν τα στοιχεία της μουσειοσκευής.

Το εικονικό μουσείο, οι ψηφιακές και εκπαιδευτικές εφαρμογές θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο noesis.edu.gr.

Σχετικά με το έργο
Η υλοποίηση της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχείου, όπως και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία PostScriptum – Πληροφορική Επικοινωνίας Ε.Π.Ε. για λογαριασμό του ΝΟΗΣΙΣ. Ειδικοί ερευνητές, μουσειολόγοι, πολιτιστικοί διαχειριστές διαμόρφωσαν αφηγήσεις και παρουσιάσεις του αρχειακού υλικού και ταυτόχρονα επαγγελματίες πληροφορικής και προγραμματιστές ανέπτυξαν ευέλικτες, πλήρως λειτουργικές και φιλικές προς τον χρήστη ψηφιακές εφαρμογές, εναρμονισμένες με το σύγχρονο πολιτιστικό και ψηφιακό τοπίο.

Το έργο «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης– ΕΤΠΑ).

Δημοσιεύτηκε 24 Νοεμβρίου, 2023