Κατηγορίες
Νέα

Συνεργασία μουσείου, πανεπιστημίου και σχολείου: εκπαιδευτική πρόταση αξιοποίησης περιοδικής έκθεσης του ΝΟΗΣΙΣ

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας ενός μουσείου, ενός πανεπιστημίου, και ενός σχολείου: μια εκπαιδευτική πρόταση αξιοποίησης μιας περιοδικής έκθεσης στο ΝΟΗΣΙΣ.

Στις 25 Απριλίου ένα τμήμα από τη Γ΄ Γυμνασίου του κολλεγίου Ανατόλια επισκέφθηκε το ΝΟΗΣΙΣ και οι μαθητές/τριες συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή μιας δραστηριότητας, την οποία σχεδίασαν και ανέπτυξαν 4 φοιτητές και φοιτήτριες από το τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στο ΝΟΗΣΙΣ. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρόταση αξιοποίησης της περιοδικής έκθεσης Connected του ΝΟΗΣΙΣ.

Η πρόταση ακολουθεί τη φιλοσοφία των δωματίων απόδρασης (escape rooms) και εμπλέκει τους/τις μαθητές/τριες σε μια διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και απαντήσεων σε ερωτήσεις, που αντλούν από το περιεχόμενο της έκθεσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί μια επιλογή στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης, με την οποία επιδιώκεται η πρόκληση ενδιαφέροντος και η δημιουργία κινήτρων μάθησης των μαθητών/τριών μέσα από τη συνεργασία και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση, η εξερεύνηση και η επίλυση προβλημάτων.

Η εμπλοκή των μαθητών/τριών, η δραστηριοποίησή τους και ταυτόχρονα η μεταξύ τους συνεργασία ήταν έκδηλη σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Ένα κοινό συμπέρασμα που διατυπώθηκε από όλους/ες, που δημιούργησαν τις συνθήκες για να πραγματοποιηθεί το όλο εγχείρημα, δηλαδή τους/τις υπεύθυνους/ες πρακτικής άσκησης στο ΝΟΗΣΙΣ και στο τμήμα Φυσικής, καθώς και από τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες συνόδευαν τους/τις μαθητές/τριες, ήταν ότι υπήρξε απόλυτα επιτυχημένο και ενδεικτικό των αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη συνεργασία ενός μουσείου, ενός πανεπιστημίου και ενός σχολείου.

Δημοσιεύτηκε 27 Απριλίου, 2023