Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού εμψυχωτή /εμψυχώτριας

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Κωδικός Θέσης ΕΜΨ2024:
«Εμψυχωτής/εμψυχώτρια εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»), στο πλαίσιο των έργων «Εκπαιδευτικά προγράμματα ελεύθερων επισκεπτών (ΣΚ) & Family» και «Explora Summer camp» του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ), για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, αρχόμενου από τον Ιούλιο 2024.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23/5/2024.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δημοσιεύτηκε 13 Μαΐου, 2024