Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την θέση εμψηχωτή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την Πρόσληψη «Εμψυχωτή/εμψυχώτριας εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών», στα έργα «Εκπαιδευτικά προγράμματα ελεύθερων επισκεπτών (ΣΚ) & Family» και «Explora Summer camp» με κωδικό ΕΜΨ2024.

Υποψήφιος/Υποψήφια που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να την υποβάλει εγγράφως στο ΚΔΕΜΤ (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protokollo@noesis.edu.gr, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και μέχρι τις 15/6/2024.

Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης και τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 10 Ιουνίου, 2024