Κατηγορίες
Νέα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Σχέδια Δράσης

Για τα Σχέδια Δράσης πατήστε εδώ.

Για παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου με υλοποιήσιμες υποδράσεις εξ’ αποστάσεως πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 1 Φεβρουαρίου, 2021