Βιοκαύσιμα

Βιοκαύσιμα
Τα βιοκαύσιμα είναι υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων που προέρχονται από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Γιατί όμως δεν έχουν αντικαταστήσει ακόμα τελείως τα ορυκτά καύσιμα;