Τροφική Αλυσίδα

Τροφική Αλυσίδα
Τι είναι ακριβώς οι τροφικές αλυσίδες και ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα σ’ αυτές; Και γιατί είναι τόσο σημαντικές για την ισορροπία του πλανήτη μας;