Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Τελικά, τι σχέση έχουν τα θερμοκήπια με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη;