Καιρός

Καιρός
Τι καιρό θα κάνει αύριο; Ο Dr Noesis δεν μπορεί να μας απαντήσει σ΄αυτή την ερώτηση αλλά μπορεί να μας μυήσει στις βασικές αρχές της επιστήμης της μετεωρολογίας.