Γήρανση

Γήρανση
Γιατί γερνάμε; Μπορούμε να καθυστερήσουμε την γήρανση; Με ποιον τρόπο; Και τι σχέση έχουν οι χελώνες με όλα αυτά; Χμ, μην χάσετε αυτό το επεισόδιο!