Γέφυρες

Γέφυρες
Γέφυρες… Τοξωτές,κρεμαστές, καλωδιωτές… Ο Dr Noesis εξηγεί των τρόπο που λειτουργούν και την τεχνολογία κατασκευής τους.