Τηλεόραση

Τηλεόραση
Μπορεί να λειτουργήσει τηλεόραση χωρίς κεραία; Πώς μεταδίδεται το σήμα της τηλεόρασης; Ποια διαφορά έχουν οι παλιού τύπου τηλεοράσεις με τις σύγχρονες; Όλα αυτά τα ερωτήματα απασχολούν τη Ζωή και τον Οδυσσέα και θα βρουν απάντηση σ΄αυτό το επεισόδιο.