Φάσμα

Φάσμα
Έχουμε ακούσει για μικροκύματα, για υπεριώδη ακτινοβολία, ακτίνες Χ… Τι είναι όλα αυτά; Τίποτα άλλο από ακτινοβολίες στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα… Αν έπρεπε να διαλέξετε ποιες ακτινοβολίες σας αρέσουν περισσότερο, τι θα διαλέγατε;