Τέσσερις Εποχές

Τέσσερις Εποχές
Γιατί δεν έχουμε συνέχεια καλοκαίρι; Τι προκαλεί την εναλλαγή των εποχών; Πώς αλλάζει η διάρκεια της ημέρας καθώς εναλλάσσονται οι εποχές; Ποιος θα απαντήσει καλύτερα στις απορίες αυτές από τον Dr Noesis;