Διατρητής ταινιών (Card Puncher) IBM 836

Διατρητής ταινιών
Ο ΙΒΜ 836 αποτέλεσε περιφερειακή μονάδα διάτρησης καρτών για τον ΙΒΜ 1620 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της θεσσαλονίκης.

Στη μονάδα αυτή αποτυπώνονται με διάτρηση πάνω σε δελτία, πληροφορίες που μεταφέρονται από και προς την κεντρική μονάδα ενός υπολογιστή.
Η διάτρηση πραγματοποιείται κατά στήλη με τη βοήθεια 80 κοπτήρων.
Το μηχάνημα αυτό αποτελεί τμήμα του υπολογιστή IBM 1620, ενός υπολογιστή 2ης Γενιάς, τεχνολογίας των αρχών της δεκαετίας του 1960.