Άβακας

Άβακας
Σε κάθε γραμμή ήταν περασμένες επτά χάνδρες – πέντε από τη μία πλευρά της διαχωριστικής ράβδου και δύο από την άλλη. Κάθε γραμμή του άβακα αντιστοιχεί σε διαφορετική μονάδα μέτρησης (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, κλπ). Κάθε μία από τις πέντε χάνδρες αντιστοιχεί σε μία μονάδα της γραμμής της, ενώ κάθε μία από τις δύο χάνδρες αντιστοιχεί σε μία πεντάδα της γραμμής της.

Η πρώτη συσκευή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την εκτέλεση διάφορων υπολογισμών είναι ο άβακας, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι Σουμέριοι.
Γύρω στο 3.000 π.Χ. οι Κινέζοι βελτίωσαν τον άβακα, ο οποίος χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο που χωρίζεται στα δύο με μία οριζόντια ράβδο και έχει κατακόρυφες σειρές με περασμένες χάντρες. Μετακινώντας τις χάντρες, σχηματίζονται αριθμοί και εκτελούνται οι στοιχειώδεις αριθμητικές πράξεις.
Το αριθμητήρι ήταν μια παραλλαγή του άβακα πολύ διαδεδομένη στην Ανατολή και τη Ρωσσία.
Σε πολλές χώρες της ʼπω Ανατολής ο άβακας χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα.