Λογισμικό (Software)

Η Γκρέις-Μάρεϊ Χόπερ
Η Γκρέις-Μάρεϊ Χόπερ υπηρέτησε τη θητεία της στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Η εμφάνιση των μόνιμων “καταχωρημένων προγραμμάτων” στη μνήμη του υπολογιστή διευκόλυνε σημαντικά όλους τους υπολογισμούς.
Στους πρώτους υπολογιστές, οι εντολές που καθοδηγούσαν τη λειτουργία τους ήταν σε γλώσσα μηχανής.
Σε ένα επόμενο στάδιο που συμβαδίζει χρονολογικά με την πρώτη γενιά υπολογιστών αναπτύχθηκε – με πρωτοπόρο τον ʼλαν Τιούρινγκ – η “συμβολική γλώσσα” (Assembly).
Σε αυτό τον τομέα, ιδιαίτερη δραστηριότητα επέδειξε η Γκρέις Μάρεϊ Χόπερ -από τις πρώτες προγραμματίστριες του MARK-1 – με την ανάπτυξη γλώσσας προγραμματισμού για τον UNIVAC.
Το 1959 δημιουργείται η πρώτη γλώσσα υψηλού επιπέδου, η FORTRAN. Από τότε και μέχρι τις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές γλώσσες προγραμματισμού.
Από τη δεκαετία του ’70 ξεκινά μια ραγδαία εξέλιξη στον τομέα του λογισμικού εφαρμογών, η οποία συνεχίζεται αμείωτη μέχρι και σήμερα.