ΜARK – 1

Ο Χάουαρντ Έϊκεν
Ο Χάουαρντ Έϊκεν είδε το 1944 τη μηχανή του να τίθεται σε λειτουργία.

Το 1939, μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Χάουαρντ ‘Εικεν ξεκίνησε την υλοποίηση μιας υπολογιστικής μηχανής γενικής χρήσης. Η ομάδα χρησιμοποίησε έννοιες του 19ου αιώνα – στοιχεία της Αναλυτικής μηχανής – συνδυασμένα με τη νέα τεχνολογία – τους ηλεκτρονόμους. Η Ι.Β.Μ. χρηματοδότησε το έργο και το 1944 τέθηκε σε λειτουργία ο MARK-1.
O MARK-1 χρησιμοποιήθηκε από μυστικές στρατιωτικές υπηρεσίες και κυρίως για τη λύση προβλημάτων βαλλιστικής στο Ναυτικό.
Μία από τις πρώτες προγραμματίστριες, η μαθηματικός Γκρέϊς Μάρει Χόπερ βρήκε και καταχώρησε στο ημερολόγιο του MARK-1 τον πρώτο “κοριό” (bug) σε υπολογιστική μηχανή.