Οι μηχανές του Babbage

Απεικόνιση της πρώτης "Μηχανής Διαφορών" του Μπάμπατζ
Απεικόνιση της πρώτης “Μηχανής Διαφορών” του Μπάμπατζ σε ξυλογραφία του 1833, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο του King’s College.

Το 1812, ο ʼγγλος μαθηματικός Τσαρλς Μπάμπατζ (Charles Babbage) σχεδίασε τον πρώτο του υπολογιστή – τη Διαφορική Μηχανή -με σκοπό τη δημιουργία μαθηματικών πινάκων. Στην προσπάθεια υλοποίησης της μηχανής, συνάντησε προβλήματα τεχνικής φύσης και το έργο του έμεινε ανολοκλήρωτο.
Παρ’ όλα αυτά, ο Μπάμπατζ προχώρησε στη σύλληψη μιας ακόμη πιο φιλόδοξης μηχανής. Η Αναλυτική Μηχανή είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα υπολογισμών σύμφωνα με τις οδηγίες του χειριστή της. Η μηχανή αυτή ποτέ δεν κατασκευάστηκε διότι δεν το επέτρεπε το μέγεθος των εξαρτημάτων της και έμεινε ως σχέδιο στα χαρτιά.