Ο αργαλειός του Ζακάρ

Ο αργαλειός του Ζακάρ
Ο αργαλειός του Ζακάρ ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε διάτρητες κάρτες. Κάθε κάρτα καθόριζε ένα πέρασμα της σαϊτας. Στα 1812, 11.000 αργαλειοί του τύπου αυτού λειτουργούσαν στη Γαλλία.

Σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι Γάλλοι μεταξοϋφαντουργοί είχαν πειραματιστεί με διάφορους τρόπους για να κατευθύνουν τους αργαλειούς τους.
Το 1821, ο μηχανικός – υφαντουργός Ζοζέφ Ζακάρ (Joseph Jacquard) κάνοντας χρήση του δυαδικού κώδικα, κατασκεύασε τον πρώτο αυτόματο αργαλειό που μπορούσε να χειριστεί τρομερά πολύπλοκα σχέδια. Ο προγραμματισμός του αργαλειού γινόταν με ολόκληρο βουνό από διάτρητες κάρτες.
Ο αργαλειός του Ζακάρ έφερε επανάσταση στη κλωστοϋφαντουργία και οι βασικές αρχές του εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και σήμερα.