Αρχιτεκτονική ενός προσωπικού υπολογιστή (PC)

 Κυριώτερα μέρη ενός προσωπικού υπολογιστή
Στη διπλανή φωτογραφία φαίνονται τα κυριώτερα μέρη ενός προσωπικού υπολογιστή (PC).

Κάθε προσωπικός υπολογιστής αποτελείται από ένα κουτί που περιέχει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που απαρτίζουν τον πυρήνα του, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τα διάφορα περιφερειακά. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός προσωπικού υπολογιστή, που συναντώνται σχεδόν σε κάθε υπολογιστικό σύστημα, είναι:
– Η μητρική κάρτα.
– Τα περιφερειακά εισόδου.
– Η βοηθητική μνήμη και τα μέσα μαζικής αποθήκευσης.
– Οι μονάδες εξόδου.
– Η Οθόνη.