Βασικές αρχές υπολογιστών

Τα βασικά μέρη ενός σύγχρονου υπολογιστή
Σχηματικά, φαίνονται τα βασικά μέρη ενός σύγχρονου υπολογιστή.

Ο Τζων Φον Νόυμαν σε ένα υπόμνημα-ορόσημο που δημοσιεύτηκε το 1945, έδωσε το περίγραμμα των βασικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος. Ανέπτυξε τα πέντε βασικά συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν έναν υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικός και γενικής χρήσης:

  •     μονάδα αριθμητικής λογικής (ALU)
  • μονάδα ελέγχου για ρύθμιση λειτουργιών
  • μνήμη
  • μονάδα εισόδου δεδομένων και
  • μονάδα εξόδου αποτελεσμάτων.

Ανέφερε επίσης ότι ένα τέτοιο σύστημα θα έπρεπε:

  •     να χειρίζεται δυαδικούς αριθμούς
  •     να λειτουργεί ηλεκτρονικά και
  •     να εκτελεί τις λειτουργίες του μία-μία.