Βοηθητική μνήμη και μέσα μαζικής αποθήκευσης

Δισκέτες Η/Υ
Δισκέτες 3.5 ιντσών που χρησιμοποιούνται σαν μονάδες αποθήκευσης δεδομένων σε έναν Η/Υ.

Καθώς οι υπολογιστές διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων, αυτά δεν είναι δυνατόν να είναι μόνιμα αποθηκευμένα στην κύρια – εσωτερική μνήμη.
Έτσι, τα προγράμματα και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε δίσκους και μαγνητικές ταινίες, που ονομάζονται “μέσα μαζικής αποθήκευσης”.
Τα δεδομένα ή τα προγράμματα που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία μεταφέρονται (κάθε φορά που χρειάζεται) από τα μέσα μαζικής αποθήκευσης στην κύρια μνήμη.
Τα πιο διαδεδομένα μέσα είναι:
– Ο σκληρός δίσκος, ενσωματωμένος στο κουτί του Η/Υ, αλλά μερικές φορές και εξωτερικός.
– Το CD-ROM (Compact Disc – Συμπαγής δίσκος), ο οπτικός ψηφιακός δίσκος.
– Οι δισκέτες διαστάσεων 3.5” και 5.25”.
– Οι αφαιρούμενοι δίσκοι, με χωρητικότητα που κυμαίνεται από 40 – 100ΜΒ.
– Οι μαγνητο-οπτικοί δίσκοι.
– Οι μαγνητικές ταινίες των 8 και 4 χιλιοστών.