Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN)

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN)
Με τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks, WAN) επικοινωνούν υπολογιστές που βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια, πόλεις ή ακόμη και χώρες.

Tα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN – Wide Area Network) δίνουν τη δυνατότητα σε υπολογιστές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση (σε διαφορετικά κτίρια, πόλεις ή ακόμη και χώρες) να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Ένα WAN αποτελείται σχεδόν πάντα από τοπικά δίκτυα (LAN) που συνδέονται μέσω ψηφιακών τηλεφωνικών δικτύων ή τηλεφωνικών γραμμών αποκλειστικής σύνδεσης (μισθωμένες γραμμές), άλλοτε με ενσύρματο και άλλοτε με ασύρματο τρόπο.
Η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων σε ένα δίκτυο εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο σύνδεσης και την “ταχύτητα” των γραμμών των επιμέρους LAN.
Το μεγαλύτερο WAN είναι το πασίγνωστο πλέον “Ιnternet”.