Εφαρμογές δικτύων

Εφαρμογές δικτύων
Ο υπάλληλος μιας εταιρείας, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορεί πλέον να εργάζεται από το σπίτι του, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και να επικοινωνεί με την εταιρεία του μέσω δικτύου.

Η τεχνολογία των δικτύων άνοιξε διάπλατα νέους δρόμους για τη γέννηση πρωτότυπων εφαρμογών:
– Το “Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο” (“electronic mail” ή “E-mail”) χρησιμοποιείται για την αποστολή αρχείων και μηνυμάτων από έναν υπολογιστή (σταθμό εργασίας) σε έναν άλλο.
– Η “Τηλε-Διάσκεψη” (Τele-Conference) επιτρέπει την ανταλλαγή εικόνων και μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο κάθε σύνεδρος βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος και μέσω του υπολογιστή του λαμβάνει ή στέλνει μηνύματα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
– Η “Τηλε-Εργασία” επιτρέπει την εργασία κάποιου από ένα χώρο, μακριά από την κυρίως έδρα του. Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή και ενός modem συνδέεται με τους υπολογιστές της επιχείρησης και εκτελεί την εργασία του.