Εφαρμογές

Σχεδίαση της βασικής δομής ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15
Σχεδίαση της βασικής δομής ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, με κάποιο πρόγραμμα σχεδίασης CAD (Computer Aided Design).

Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία σε λογισμικό εφαρμογών και μπορούν να γίνουν διάφορες εργασίες. Οι πιο κύριες κατηγορίες:
– “Επεξεργαστές κειμένου” : προγράμματα δημιουργίας (καταχώρηση, μορφοποίηση, διόρθωση) και αποθήκευσης κειμένου.
– “Λογιστικά φύλλα”: προγράμματα για εκτέλεση υπολογισμών με τη βοήθεια πινάκων αριθμών.
– “Βάσεις δεδομένων” : προγράμματα που αντιπροσωπεύουν συλλογή πληροφοριών στις οποίες μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση με διαφορετικούς τρόπους. Αποτελούνται από πολλά συσχετισμένα αρχεία ή πίνακες.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν προγράμματα σχεδίασης γραφικών, επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφιών, παρουσίασης γραφικών, διάτα-ξης σελίδας, μηχανολογικής σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD), διαχείρισης βάσεων δεδομένων, κ.λ.π.