Η Αναλυτική Μηχανή

Η "Αναλυτική Μηχανή" του Μπάμπατζ
Η “Αναλυτική Μηχανή” του Μπάμπατζ συνδύαζε την ιδέα των διάτρητων καρτελών με την ιδέα των τροχών αυτόματης ανταπόκρισης. Η μηχανή αυτή δε κατασκευάστηκε ποτέ γιατί η τεχνολογία της εποχής δεν ήταν αρκετά προχωρημένη.

Τα φιλόδοξα σχέδια του Μπάμπατζ (Babbage) για την περίφημη “Αναλυτική Μηχανή” του ήταν να δημιουργήσει μια διάταξη που θα “θυμόταν” η ίδια τη σειρά των ζητούμενων πράξεων. Τις οδηγίες – δηλαδή ουσιαστικά το πρόγραμμα – θα τις έδιναν διάτρητες κάρτες.
Η “Αναλυτική Μηχανή” αποτελούνταν από τα εξής μέρη:
-την αποθήκη, όπου αποταμιεύονταν οι αριθμοί για τις πράξεις,
-τον μύλο, όπου εκτελούνταν οι αριθμητικές πράξεις,
-το σύστημα τροφοδοσίας διάτρητων καρτών και
-τους μηχανισμούς ελέγχου που επέλεγαν τους κατάλληλους αριθμούς από την αποθήκη και τους οδηγούσαν στο μύλο.
Όλα τα τμήματα εκτός από την τροφοδοσία αποτελούνταν από οδοντωτούς τροχούς.
Όλα τα παραπάνω όμως στοιχεία πλησιάζουν κατά πολύ τα αντίστοιχα των σύγχρονων υπολογιστών και γι’ αυτό η “Αναλυτική Μηχανή” θεωρείται πρόγονός τους.