Η σειρά μοντέλων Ζ

Ανακατασκευασμένο μοντέλου Ζ-1
Φωτογραφία του ανακατασκευασμένου μοντέλου Ζ-1.

Ο Ζ1 – έτσι ονόμασε ο Τσούζε τον πρώτο υπολογιστή του – αποτελούνταν από εντελώς μηχανικά μέρη και διέθετε πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων δίνονταν με ηλεκτρικούς λαμπτήρες.
Στο Ζ2, εκτός του ότι χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονόμοι στη θέση των μηχανικών τμημάτων, η τροφοδοσία των στοιχείων γινόταν με τη βοήθεια διάτρητου φιλμ 35 mm.
Ο Ζ3 προχώρησε παραπέρα – ήταν μια υπολογιστική μηχανή γενικής χρήσης, ελεγχόμενη από πρόγραμμα και βασισμένη στο δυαδικό σύστημα αντί του δεκαδικού. Ηταν εφοδιασμένος με αναγνώστη ταινιών, μία κονσόλα για το χειριστή και δύο ντουλάπια με 2600 διακόπτες.
Ο Ζ4 – το τελευταίο μοντέλο βασίστηκε στις ίδιες αρχές με τον Ζ3, αλλά ήταν ταχύτερος και ισχυρότερος.