Μεγάλοι υπολογιστές

Ο Syber 760 της Control Data
Ο Syber 760 της Control Data είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολύ μεγάλου υπολογιστή.

Ο μεγάλος υπολογιστής κοινής χρήσης (mainframe computer) είναι ένα ισχυρότατο μηχάνημα για πολλούς χρήστες, σχεδιασμένο να χειρίζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων στην είσοδο, την έξοδο και με μεγάλη βοηθητική μνήμη. Χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών και για μεγάλες βάσεις δεδομένων που χρειάζονται συχνή πρόσβαση.
Οι χρήστες επικοινωνούν με το μεγάλο υπολογιστή μέσω των τερματικών διατάξεων.
Παλαιότερα, οι μεγάλοι υπολογιστές καταλάμβαναν ολόκληρα δωμάτια και τοποθετούνταν μέσα σε κλιματιζόμενα γυάλινα γραφεία για να διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία. Σήμερα, ένας μεγάλος υπολογιστής μοιάζει με σειρά ντουλαπιών αρχειοθέτησης, εξακολουθεί όμως να έχει την ανάγκη κλιματισμού.