Μητρική κάρτα (MotherBoard)

 Μητρική κάρτα
Η μητρική κάρτα ενός προσωπικού υπολογιστή (PC).

Η μητρική κάρτα είναι το σημαντικότερο εξάρτημα ενός υπολογιστή και καθορίζει με αποκλειστικό τρόπο την εσωτερική αρχιτεκτονική του υπολογιστή.
Συνήθως, όλα τα κύρια εξαρτήματα του υπολογιστή – ο επεξεργαστής, η μνήμη ROM, η μνήμη RAM, ο δίαυλος (Bus), το ρολόι – είναι τοποθετημένα πάνω στη μητρική κάρτα. Εκεί βρίσκονται συχνά και οι κάρτες επέκτασης ή διασύνδεσης.
Κάθε τέτοια μητρική κάρτα έχει κατασκευαστεί για ένα συγκεκριμένο τύπο επεξεργαστή που λειτουργεί σε καθορισμένη συχνότητα.