Μηχανές οδοντωτών τροχών

Η αριθμομηχανή που κατασκεύασε ο Πασκάλ πριν από τρεις και πλέον αιώνες
Η αριθμομηχανή που κατασκεύασε ο Πασκάλ πριν από τρεις και πλέον αιώνες. Με τη βοήθεια της πρώτης σειράς τροχών γινόντουσαν οι πράξεις, ενώ η δεύτερη σειρά τροχών έδινε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Πασκάλ αντικατέστησε τις χάνδρες του άβακα με οδοντωτούς τροχούς, που είχαν επάνω στα δόντια τους, χαραγμένους τους αριθμούς από 0 έως 9.
Η “Πασχαλινή” (από το όνομα του) αποτελούνταν από δύο σειρές τροχών. Κάθε τροχός της μιας σειράς αντιπροσώπευε μια δεκαδική στήλη (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες…) από δεξιά προς τα αριστερά.
Οι τροχοί συνδέονταν έτσι, ώστε αν ένας τροχός έκανε μια ολόκληρη περιστροφή, ο τροχός της μεγαλύτερης αξίας γύριζε κατά ένα δόντι. Με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατές μόνο η πρόσθεση και η αφαίρεση.