Μηχανή του Λάιμπνιτζ

Μοντέλο της φωτογραφίας
Το μοντέλο της φωτογραφίας κατασκευάστηκε μετά το θάνατο του Λάιμπνιτζ, με βάση τις σημειώσεις του μεγάλου αυτού μαθηματικού.

Η μηχανή του Λάιμπνιτζ εκτελούσε και τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις.
Η πρόσθεση και η αφαίρεση γινόταν με τη βοήθεια αριθμημένων τροχών – όπως στην “Πασκαλίν”.
Στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού έμπαινε σε λειτουργία ένας επιπλέον τροχός, που καθόριζε τις επαναληπτικές προσθέσεις του πολλαπλασιασμού.
Τέλος, όλο το σύστημα λειτουργούσε με τη βοήθεια μιας μανιβέλας.