Μικροεπεξεργαστής

Μικροεπεξεργαστής ενός PC
Ο μικροεπεξεργαστής ενός PC μπορεί να έχει μέγεθος μόλις 10 επί 15 χιλιοστά αλλά από την περίμετρο του μπορούν να εκτείνο-νται περισσότερες από 160 ηλεκτρικές επαφές (ποδαράκια). Επειδή οι επαφές είναι μικροσκοπικές, ο μικροεπεξεργαστής τοποθετείται σε περίβλημα.

O μικροεπεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας – ΚΜΕ (CPU) αποτελεί την καρδιά του μικροϋπολογιστή που επεξεργάζεται τα δεδομένα και κατευθύνει τις δραστηριότητες του υπολογιστή. Τροφοδοτείται με δεδομένα από το πληκτρολόγιο ή από τη μνήμη. Πρόκειται για ένα τσιπ πυριτίου, στο οποίο έχουν χαραχτεί μικροσκοπικά κυκλώματα με φωτοχημική επεξεργασία.
Αποτελείται από αρκετές εξειδικευμένες μονάδες, οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους:
– Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU)
– Μονάδα ελέγχου
– Μνήμη
– Μαθηματικούς συνεπεξεργαστές
Μετά το τέλος των εργασιών, ο μικροεπεξεργαστής στέλνει τα αποτελέσματα πάλι πίσω στη μνήμη ή σε άλλη κατεύθυνση που ορίζεται από το πρόγραμμα.
Το πρώτο PC χρησιμοποιούσε το μικροεπεξεργαστή 8088 της Intel – ενώ τα επόμενα μοντέλα βασίστηκαν σε όλο και ισχυρότερους μικροεπεξεργαστές, τους 8086, 80286, 80386, 80486 και Pentium.