Μονάδες εξόδου

 Τα στάδια που ακολουθούνται σε ένα εκτυπωτή laser
Τα στάδια που ακολουθούνται σε ένα εκτυπωτή laser.

Εκτός από την οθόνη, που θεωρείται και αυτή μια μονάδα εξόδου, τα πιο διαδεδομένα μέσα εξόδου δεδομένων είναι οι εκτυπωτές.
Οι πιο γνωστές κατηγορίες εκτυπωτών είναι:
– Εκτυπωτής κρούσης : λειτουργεί περίπου όπως η γραφομηχανή. Διαθέτει μια κεφαλή με γράμματα και αριθμούς, που τυπώνονται πάνω στο χαρτί, καθώς η κεφαλή προσκρούει πάνω σε μια μελανωμένη ταινία.
– Εκτυπωτής ακίδων (dot matrix): διαθέτει κεφαλή με ανυψωμένες ακίδες. Καθώς οι ακίδες πέφτουν πάνω στην ταινία, τυπώνουν τα γράμματα υπό μορφή σχεδίων που συγκροτούνται από πολλές μικρές τελείες.
– Εκτυπωτής ψεκασμού (Inkjet Printer): λειτουργεί με ψεκασμό ηλεκτρικά φορτισμένων σταγονιδίων μελάνης – μέσα από πολύ μικρές τρύπες – στο χαρτί.
– Εκτυπωτής Λέιζερ (Laser Printer) : σχηματί-ζει είδωλα με ακτίνες laser και τα τυπώνει στο χαρτί, έλκοντας φορτισμένα σωματίδια γραφίτη όπως ένα φωτοτυπικό μηχάνημα.
Υπάρχουν τόσο έγχρωμοι όσο και ασπρόμαυροι εκτυπωτές.