Μορφές δεδομένων

Κώδικα ASCII
Στον κώδικα ASCII, που είναι σήμερα ο πιο διαδεδομένος κώδικας υπολογιστών, κάθε γράμμα περιγράφεται με ένα byte (8 bits). Το “Α” π.χ. περιγράφεται σε ASCII σαν ¨01000001″.

Όταν οι πληροφορίες υφίστανται επεξεργασία από τους υπολογιστές μετατρέπονται (ανεξάρτητα από τη μορφή τους) σε δυαδικό ψηφιακό κώδικα. Εικόνες, κείμενο, ήχοι και αριθμοί μετατρέπονται σε μία μεγάλη σειρά από 0 και 1 (ψηφιακές πληροφορίες).
Η ελάχιστη μορφή πληροφορίας – σύμφωνα με τον ορισμό του μαθηματικού Κλωντ Σάνον – στο δυαδικό κώδικα είναι το 1 Μπιτ (bit ή Binary Digit).
Οκτώ Μπιτ αποτελούν ένα Μπάϊτ (byte) [1 byte = 8 bits ].
O υπολογιστής επεξεργάζεται την πληροφορία σε ομάδες bytes που λέγονται λέξεις [ Μια λέξη = τουλάχιστον 2 bytes].