ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Οθόνες από τις εφαρμογές πολυμέσων που αναπτύχθηκαν από το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογιστών του Α.Π.Θ. για το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Ως πολυμέσα (multimedia) σε μια εφαρμογή υπολογιστή, χαρακτηρίζεται ο συνδυασμός κειμένου, εικόνων και γραφικών, ήχου και βίντεο για τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών παρουσίασης της πληροφορίας.
Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον υπολογιστή και τότε η εφαρμογή χαρακτηρίζεται ως διαλογικό πολυμέσο (Interactive Multimedia).
Μια τέτοια ακριβώς “διαλογική πολυμεσική εφαρμογή” είναι αυτή στην οποία βρισκόμαστε – μια ηλεκτρονική ξενάγηση στην ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη των υπολογιστών. Κυκλοφορούν πια πολλοί τίτλοι πολυμεσικών εφαρμογών σε CD-ROM.