Συμπαγής δίσκος – CD

Συμπαγής δίσκος - CD
Σχηματική παράσταση του μηχανισμού ανάγνωσης ενός CD.

Ο “συμπαγής δίσκος” (Compact Disc – CD) είναι πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή αποθηκευτικά μέσα. Είναι μια φέτα κυλίνδρου διαμέτρου 12cm και αποτελείται από τρία στρώματα διαφορετικών υλικών.
Τα δεδομένα (δυαδικές πληροφορίες) παριστάνονται με μικροσκοπικές κοιλότητες (pits) και επίπεδα (lands) στο αντανακλαστικό υλικό.
H αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών ενός CD γίνεται με τη βοήθεια μιας ακτίνας laser η οποία υφίσταται διαφορετική αντανάκλαση όταν προσπίπτει σε ένα pit ή ένα land. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα του αναγνώστη CD μετατρέπει τις διαφοροποιήσεις του ανακλασμένου φωτός σε δεδομένα.
Οι δίσκοι CD δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το είδος της αποθηκευμένης πληροφορίας.