Διακόπτης Ελαίου

Διακόπτης Ελαίου
Προέλευση: Δανεισμός από ΔΕΗ.

Διακόπτης ελαίου για ρεύμα ισχύος.
Χρησιμοποιείται για μακρόχρονη δίοδο ρευμάτων και διακοπή πολύ ισχυρών ρευμάτων βραχυκύκλωσης.