Λάμπα Πυράκτωσης

Προέλευση: Δανεισμός από ΔΕΗ.
Προέλευση: Δανεισμός από ΔΕΗ.

Λάμπα 50 ΚW.

Το παραγόμενο φως προέρχεται από πυράκτωση σύρματος βολφραμίου.