Ροοστάτης

Ροοστάτης
Μεταβλητή αντίσταση.

Μεταβλητή αντίσταση που ρυθμίζεται μέσω κινητής επαφής.