Σύστημα ΤΑΣ

Σύστημα ΤΑΣ
Προέλευση: Δανεισμός από ΔΕΗ.

Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας.
Με το σύστημα ΤΑΣ επιτυγχάνεται ο εξ αποστάσεως χειρισμός μεγάλου αριθμού επαφών που έχουν συνδεθεί σε διάφορα σημεία του δικτύου διανομής.
Σε ορισμένες στιγμές του 24ώρου εκπέμπεται από υποσταθμούς της ΔΕΗ σήμα συχνότητας 175 Hz, το οποίο υπερτίθεται στην τάση του δικτύου, συχνότητας 50 Hz και φθάνει στους δέκτες των καταναλωτών.
Το σήμα διαρκεί περίπου δύο λεπτά και αποτελείται από μία διαδοχή παλμών, τις λεγόμενες εντολές, με τις οποίες ανοίγουν-κλείνουν διάφοροι διακόπτες.